CUP 4 CREATIVITY

A UIA programról

A UIA - Urban Innovative Actions egy új, 2015-2019 között 5 körben meghirdetett közvetlen
brüsszeli pályázású városfejlesztési támogatási program, amely minden évben 3-4 megadott témakörben olyan ​új és eddig még nem bizonyított megoldások kipróbálására ad lehetőséget, melyek alkalmasak korunk városi kihívásainak kezelésére​. Pályázatot 50.000-nél nagyobb lélekszámú város/városrész önkormányzata nyújthat be, a téma szempontjából releváns helyi/regionális szakmai szereplőkből álló konzorciumi partnerség összeállításával.

A UIA program ötödik körében 23 EU-tagállamból összesen 222 pályázat - melyből közel a fele, 105 pályázat kultúra témában - került benyújtásra, amelyből 13 nyert, ebből 6 kultúra témában. Budapest XI. Kerület, Újbuda Önkormányzata a ‘Cultural Urban Platform / CUP 4 Creativity’ című pályázattal egyike a büszke nyerteseknek.

A CUP 4 Creativity röviden
A Cultural Urban Platform (CUP) projekt célja a ​digitális elmagányosodás elleni küzdelem a civil lakosságban szunnyadó kreatív alkotókészség megszólításán és felélesztésén keresztül. Hiszünk abban, hogy a 21. században a kultúratámogatás hatékonysága nem feltétlenül és kizárólag a kulturális intézményrendszerek támogatásán, hanem legalább ugyanolyan mértékben az egyéni alkotókészség életrehívásán és a közös alkotásra való ösztönzésen múlik.

A projekt során létrejövő online közösségi felület és a Bercsényi utca 10. sz. alatt megépülő ún. Art&Tech Center, valamint a kapcsolódó helyi műhelyek és alkotóterek együttműködő hálózatba szervezése, továbbá a számos alkotói workshop, tanfolyam és pályázat mind a fenti célt szolgálja: egyszerűvé, elérhetővé és természetessé tenni az emberek kapcsolódását önnön kreativitásukhoz és alkotóerejükhöz. Ez szinte automatikusan a másokkal közösen végzett alkotói és szervezői aktivitáshoz, végsősoron pedig új aktív közösségek létrejöttéhez vezet.

Nagy hangsúlyt fektet továbbá a projekt a kerületben élő, tanuló, vagy dolgozó, szakmai és alkotói készséggel/tudással már rendelkező szereplőkkel történő kölcsönös együttműködési lehetőségek feltérképezésére, hiszen elsősorban ezen aktorok jelentik a kulcsot a lakosság kevésbé aktív rétegeinek mozgósításához.

A projekt mindezeken felül a XI. kerületben lakók és itt dolgozók számára könnyen elérhető közelségbe hozza a kerület gazdag kulturális életét, új bekapcsolódási formákat teremt, erősíti a helyiekben a ​városrész kulturális identitásához való kötődést​, végső soron pedig egy kerületi szintű (sőt, azon akár túlnyúló), ​kultúrát aktívan fogyasztó és kultúrát teremtő kreatív-kulturális közösséget​ - egy új ökoszisztémát - alakít ki.